3. 7. 2018

Přehled změn souboru předpisů FAČR

Na zasedání Výkonného výboru FAČR dne 28. 6. 2018 byly přijaty novely některých předpisů FAČR, a to s účinností od 1. 7. 2018 (v případě Soutěžního řádu od 28. 6. 2018). 

Přehled změn je dostupný na Úřední desce zde, kompletní znění předpisů FAČR pak též na Úřední desce zde.