27. 4. 2023

Představení Národní fotbalové strategie FAČR pro celé hnutí

Sportovně-technické oddělení Fotbalová asociace České republiky (FAČR) představuje Národní fotbalovou strategii (NFS) pro období let 2023 - 2027 také domácímu hnutí.

Zároveň dává domácímu fotbalovému hnutí příležitost ke zpětné vazbě, která může být užitečným prvkem pro případné doplnění strategie a její další rozvoj.

NFS byla vypracována Sportovně-technickým oddělením FAČR na začátku letošního kalendářního roku, schválil ji zároveň Výkonný výbor FAČR a je zahrnuta také do komplexního Strategického plánu FAČR, který bude předložen ke schválení na Valné hromadě FAČR 23. června letošního roku.

NFS obsahuje kompletní analýzu pracovní náplně Sportovně-technického oddělení FAČR a zároveň souhrn strategických opatření, která mají v období let 2023 – 2027 zkvalitnit další posun všech sportovních projektů sportovní pyramidy asociace od výchovy mládeže až po elitní oblast reprezentace.

„Chceme touto cestou Národní fotbalovou strategii představit veřejnosti a domácímu fotbalovému hnutí. Oceníme, pokud se také od našeho fotbalového hnutí dočkáme zpětné vazby. Přivítáme všechny názory či náměty, které mohou tuto strategii ještě vylepšit a případně ji dále rozvíjet. Součástí NFS budou jednotlivé prováděcí a organizační směrnice pro každý z úseků Sportovně-technického oddělení FAČR, které jsou momentálně v přípravě. NFS představuje současnou analýzu oddělení, postupy, jak stanovených cílů ve sportovní oblasti dosáhnout, a zároveň veškeré kontrolní mechanismy. V další fázi představíme herní strategii reprezentačních mužstev přímo klubům, které se o talentovanou mládež starají a mají tento statut udělený od FAČR. V praxi jde o sdílení postupů a informací z reprezentačního úseku a mezinárodní konfrontace směrem k tréninkovému procesu a optimalizaci vzdělávání trenérů,“ uvedl Zdeněk Psotka, Technický ředitel FAČR.

Veškeré připomínky, náměty či postřehy k přiloženému dokumentu Národní fotbalová strategie FAČR je možné zasílat na email: strategie@fotbal.cz do 31. května 2023. 

Složka dokumentů:

Národní fotbalová strategie 2023 - 2027