11. 3. 2022

Předseda FAČR vyzývá k připomínkovému řízení k novému znění Stanov FAČR

Vážení,

 

Výkonným výborem FAČR bylo v září loňského vyhlášeno námětové řízení k novelizaci Stanov FAČR.

Děkuji tímto všem klubům, krajským i okresním fotbalovým svazům a dalším součástem FAČR za zaslané náměty.

Všemi se průběžně zabývala Legislativní rada FAČR pod vedením 1. místopředsedy JUDr. Jiřího Šidliáka. Chci v této souvislosti vyjádřit poděkování jak všem členům Legislativní rady, tak i pracovníkům Legislativně-právního oddělení FAČR za mnohaměsíční práci, odvedenou na vyhodnocování Vašich námětů a přípravě novely. 

Nyní v příloze tohoto článku naleznete pracovní verzi nových Stanov společně se stručnou důvodovou zprávou.

V této souvislosti nastává nyní okamžik vyhlásit pro fotbalové hnutí připomínkové řízení k této pracovní verzi Stanov, které jsou nejen přílohou tohoto článku, ale naleznete je i na webu www.fotbal.cz.

Pracovní verze Stanov je adresována nejen všem součástem FAČR v čele s Výkonným výborem, ale také FIFA a UEFA, které mají pravomoc posuzovat stanovy národních členských asociací.

Konkrétní připomínky, tentokrát již v konkrétním paragrafovém znění (tzn. s uvedením strany, článku, odstavce a přesného znění pozměněného, doplněného či jinak navrhovaného textu a subjektu, který připomínku předkládá) zasílejte nejpozději do 10. dubna 2022 elektronicky na emailovou adresu: stanovy@fotbal.cz; která je tímto účelem zřízena (na ni byly adresovány již náměty v námětovém řízení).

Připomínky z připomínkového řízení budou následně opětovně posouzeny v Legislativní radě FAČR a poté bude Výkonným výborem FAČR schválen již finální návrh, který bude předložen na program jednání Valné hromady FAČR dne 17. června 2022.

Jak známo, byla a je novelizace Stanov jednou z priorit vedení FAČR. Předem proto děkuji za Vaši spolupráci také při připomínkovém řízení, aby příprava nových Stanov mohla být záhy dokončena a na VH mohlo dojít k jejich hladkému schválení.   

S pozdravem,

Složka dokumentů:

Předseda FAČR vyzývá k připomínkovému řízení k novému znění Stanov FAČR