28. 11. 2019

Předseda FAČR Martin Malík se připojil k výzvě „VOTROCI SOBĚ“

FC Hradec Králové je jedním z nejstarších českých fotbalových klubů, v posledních letech však strádá kvůli stále se zhoršujícímu stavu Malšovického stadionu. Ten byl postaven už v šedesátých letech a dávno tak už neposkytuje divákům ani základní komfort. 

Protože se situace kolem jeho plánované přestavby komplikuje, rozhodl se předseda VV FAČR Martin Malík připojit k výzvě klubu s názvem Votroci sobě.

Vedení FC Hradec Králové nečeká jen s nataženou dlaní, že se o přestavbu stadionu postará samo východočeské město a chce ukázat, že těch, kteří jsou připraveni pro nový stadion také něco udělat, je stále dost. Právě to je sympatické i předsedovi fotbalové asociace.

„Každý nový stadion v Česku, který vznikne je pro rozvoj českého fotbalu žádoucí. Pokud mohu svoji malou mírou v tomto směru také pomoct, neváhám ani chvíli a zároveň apeluji i na všechny ostatní, kteří mohou být v tomto směru prospěšní opravdu dobré fotbalové věci,“ říká Martin Malík.

Co projekt Votroci sobě obnáší? Hřiště plánovaného stadionu má rozměr 105 x 68 metrů, což se rovná 7140 m2. Dalších 28 m2 je v prostoru branek. Těchto 7168 dílů ocenil klub hodnotami mezi dvěma a deseti tisíci korun a nabízí jejich symbolickou adopci všem, kteří chtějí výstavbu nového stadionu podpořit. FC Hradec Králové se tak Inspiroval nejen u našich předků a jejich slavných sbírek na Národní divadlo, ale např. i u klubu FC Tempo Praha, který podobným způsobem získal část peněz na nové hřiště.

„Podobnou iniciativu je potřeba ocenit, protože solidarita je pojem, který ve spojení se sportovním prostředím není samozřejmostí. O to více se mi myšlenka celá akce líbí,“ dodává Martin Malík, který přispěl ke zmíněné výzvě částkou deset tisíc korun.

Stadion se ještě nestaví, proto na něj ani nemůžou hradečtí vybírat peníze. Zájemcům ale budou díly rezervovat a peníze tedy vybírat až v momentě předání stavby dodavateli. Finanční prostředky pak půjdou na transparentní účet zřízený statutárním městem Hradec Králové. Část hřiště si touto cestou můžete rezervovat sami jako jednotlivec, jako skupina nebo jménem firmy.

Podrobné informace najdete na www.fchk.cz/votroci_sobe.asp

Ukažme soudržnost a solidaritu! Čím víc podporovatelů se do akce zapojí, ať už samostatně, nebo ve skupinách, tím silnější bude náš hlas!

Kolik můžete přispět?

 • Základní cena 1 m2 standardní části hřiště (na plánku světle zelená) je 2000 Kč.
 • Cena 1 m2 v pokutovém území (tmavě zelená) byla stanovena na 3500 Kč.
 • Cena 1 m2 u rohových praporků (tmavomodrá) je 5000 Kč.
 • Cena prostoru v brankách (světle modrá) je 10 000 Kč za každý 1 m2.
 • Prostor okolo středového kruhu a díly okolo značek pro penaltový kop budou později předmětem aukce.

Co získáte?

 • v první řadě dobrý pocit, že reálně pomůžete svému oblíbenému sportu a dobré věci.
 • certifikát patrona hřiště při sponzorování základního dílu v ceně 2000 Kč, certifikát stříbrného patrona hřiště při sponzorování dílu v hodnotě alespoň 6000 Kč, certifikát zlatého patrona hřiště při sponzorování dílu za nejméně 12 000 Kč, certifikát platinového patrona hřiště při sponzorování vydražených dílů.
 • můžete svou část hřiště libovolně pojmenovat. Sami rozhodnete, zda do plánku hřiště na rezervovaném dílku budete chtít mít uvedeno své jméno, přezdívku, jméno firmy nebo třeba jméno vašeho klubu.
 • můžete si snížit daňový základ o výši daru poskytnutého na podporu sportovní činnosti. Za tím účelem dárce pochopitelně po převedení peněz obdrží písemné potvrzení.
 • získáte bonus v podobě dlouhodobé rezervace sedačky na budoucí hlavní západní tribuně stadionu. Při sponzorském daru na část hřiště v hodnotě minimálně 10 000 Kč získáte rezervaci konkrétního místa na 5 let a při sponzorském daru v hodnotě minimálně 20 000 Kč obdržíte rezervaci konkrétního místa na 10 let. Toto místo bude označeno vámi určeným jménem či firemním logem a bude vám při nákupu sezonní permanentky každoročně do určeného data přednostně rezervováno.
 • již od okamžiku rezervace bude vaše část hřiště označena vámi zvoleným jménem, přezdívkou nebo názvem firmy. Po dokončení výstavby stadionu bude u vchodu postavena velká tabule s plánem hřiště a vámi určené jméno či logo firmy bude pro všechny návštěvníky stadionu po mnoho let důkazem toho, že právě vy jste podpořili dobrou věc.

Závazné rezervace včetně výše uvedené smlouvy jsou platné do okamžiku předání stavby dodavateli. Pokud k tomuto nedojde do 30. 6. 2021, rezervace zaniká.