3. 11. 2020

Práce s daty, další z pilířů Strategie fotbalu 2020-2024

Jedním z pilířů Strategie FAČR 2020-2024, která určuje pravidla a cesty po jichž se bude náš fotbal v nejbližších letech ubírat, jsou data a práce s nimi. 

Fotbalová asociace si plně uvědomuje, že současné standardy v oblasti IT a práce s daty se posunuly neuvěřitelným tempem.

Fotbal je v této oblasti lídrem mezi sportovními organizacemi. Již několik let funguje informační systém IS 1.0 v němž je 53 tisíc uživatelů a denně je do tohoto systému více než 40 tisíc přihlášek. Naše výzkumy navíc ukázaly, že více než 57 procent zástupců KFS je spokojeno s fungováním a nastavením informačního systému.

To však neznamená, že se nepracuje na vylepšení. Předseda VV FAČR Martin Malík k tomu říká: "Těší mě, že se koncepčně dostáváme k realizaci našeho velkého projektu, kterým je informační systém IS 2.0. Do budoucna jde o naprosto nezbytný nástroj pro celý chod naší asociace. Odstraní se tím stížnosti na nedostatek informací a budeme v tomto ohledu transparentní pro členskou základnu.“

Díky novému IS 2.0, který bude odpovídat aktuálním i budoucím požadavkům, bude asociace schopna přímo vyřizovat dotazy a žádosti našich členů i partnerů.

Je dokončována automatizace veškerých procesů ve fotbale, což se týká všech utkání, soutěží, rozhodčích, trenérů a hráčů. Zajištěna bude kompletní evidence a následně budou k dispozici statistiky a reporty.

„Kromě jiných výhod, využitelných v reálném čase, dojte i k podstatné změně s ohledem na budoucnost. Poměrně často přicházejí na naši komisi dotazy, týkající se výsledků, tabulek a zápisů z nejrůznějších soutěží z dávné minulosti od lidí, kteří se rozhodli budovat kroniky ve svých klubech. Bohužel údaje o tom již dávno neexistují a jsou až od zavedení IS 1.0. Takže někdy v budoucnosti bude přehled prakticky o všem, co se v našem fotbale na hřištích všech úrovní událo,“ připomíná jedno z využití nového systému předseda Komise pro historii a statistiku Jaroslav Kolář.

Důležitou změnou při přechodu na IS 2.0 bude přímé propojení programu XPS, pomáhajícího široké veřejnosti zejména z nižších pater fotbalu při sestavování kvalitních tréninkových jednotek, ale také pomáhá získat a analyzovat data o jednotlivých hráčích, jejich výkonnosti a zdraví, s novým informačním systémem.

„Současný informační systém nepodporuje plně agendu pro trenéry. Do budoucna se to změní a navíc chceme, aby byly plně pokryty agendy všech subjektů ve fotbale – hráčů, trenérů, rozhodčích, fyzioterapeutů a dalších. Nový informační systém nebude jen evidenční, ale bude podporovat tok informací a znalostí ke všem zmíněným subjektům. Pochopitelně s důrazem na bezpečnost,“ říká ředitel IT oddělení Jaroslav Vacek.

Bude spuštěna zabezpečená a přímá datová výměna mezi Fotbalovou asociací a organizacemi FIFA a UEFA. To umožní efektivně využívat data těchto mezinárodních organizací.