Jiří Křenek

420 606 711 845, krenek@kshp.cz

Komise pro stadiony a hrací plochy: Sekretář