Rostislav Votík

Komise pro regionální fotbal
Výkonný výbor: Člen za Čechy
Komise pro stadiony a hrací plochy: Předseda