Vedoucí mužstva

Radoslav Klier

Funkce

Komise vnitřního auditu SFČR
Licenční komise SFČR: předseda