Miroslav Tulinger

Funkce

Delegáti pro profesionální soutěže - podzim 2019
Oddělení rozhodčích: vedoucí Úseku rozhodčích