Jan Kořínek

Úsek rozhodčích: Člen úseku
Komise rozhodčích žen: Místopředseda KR FŽ