Jan Kořínek

Funkce

Úsek rozhodčích
Komise rozhodčích žen: člen