Miroslav Pelta

Datum a místo narození
27. listopadu 1964, Varnsdorf.

Funkcionářská kariéra
předseda FK Jablonec (1991-99 a od 2007)
generální ředitel Sparty Praha (1999-2005)
obchodní ředitel marketingové společnosti svazu STES (2005-07)
někdejší dlouholetý člen výkonného výboru ČMFS

Vzdělání
střední průmyslová škola stavební v Liberci.

Sekretariát předsedy FAČR
Alena HAMRNÍKOVÁ 
e-mail: hamrnikova@fotbal.cz

Kontaktní adresa:
Diskařská 2431/4 
P.O. Box 11
169 00 Praha 6 Strahov

Funkce

Komise pro regionální fotbal
Výkonný výbor: Předseda