Lubomír Král

Funkce

Komise pro historii a statistiku