Otmar Litera

Funkce

Komise mládeže: Člen za Čechy