Michal Blaschke

Komise pro regionální fotbal
Výkonný výbor: Člen za Čechy