Ondřej Zvára

Funkce

Komise pro činnost zprostředkovatelů: člen Komise pro činnost zprostředkovatelů