JUDr. Roman Hajný

Licenční tribunál: Místopředseda