JUDr. Ing. Čestmír Ondrůšek

Licenční komise: Místopředseda