JUDr. Jiří Šidliák

Výkonný výbor: 1. místopředseda VV FAČR za Moravu
Legislativní rada: Předseda