Lukáš Trojan

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s více než dvacetiletou praxí v advokacii, a to zejména v oblasti trestního práva a sporné agendy. Je partnerem a spoluzakladatelem Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Vedle výkonu advokacie a členství ve Sboru rozhodců FAČR se problematikou řešení sporů a oblasti sportovního práva zabývá i z pozice rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, předsedy Rozhodčí komise Českého olympijského výboru a předsedy Revizní komise Svazu lyžařů ČR.

V letech 2016 až 2019 působil v dané oblasti rovněž jako místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a v letech 2008 až 2020 také jako předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR.

V rámci svých profesních aktivit působí také jako místopředseda Kontrolní rady České advokátní komory a člen sekce pro Rozhodčí řízení České advokátní komory a v neposlední řadě zastává rovněž funkci viceprezidenta Unie obhájců ČR.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců