Jiří Helcl

Funkce

IT oddělení: Ředitel IT oddělení