Martin Gregor

Funkce

Úsek komunikace: Zástupce ředitele oddělení