Tomáš Platil

Funkce

Úsek řízení kanceláře předsedy: Vedoucí správy majetku