Tomáš Platil

Funkce

Úsek investic
Úsek řízení kanceláře předsedy: Vedoucí správy majetku