Jiří Bozděch

Oddělení státní podpory
Finanční oddělení
Kontroling: Kontroling
Ekonomická komise: Sekretář
Oddělení financí a kontroly: vedoucí oddělení financí a kontroly
Úsek finanční: Vedoucí úseku