Jiří Bozděch

Funkce

Finanční oddělení
Úsek finanční: Vedoucí úseku