Kateřina Nováková

739 583 558, novakova@fotbal.cz

Funkce

Úsek řízení kanceláře předsedy: HR
Úsek lidských zdrojů: vedoucí Úseku lidských zdrojů