Aneta Mrázková

Funkce

Úsek vývoje IS: podpora IS
Úsek členských práv - středisko členství: Vedoucí střediska členství