Hana Hadrbolcová

Oddělení členských práv
Matriční komise SFČR: Předsedkyně
Úsek členských práv - středisko registrace: Vedoucí střediska registrace