Martin Říha

Funkce

Komise pro činnost zprostředkovatelů: člen Komise pro činnost zprostředkovatelů
Odvolací komise: Sekretář
Úsek legislativně-právní: Vedoucí úseku
Právní oddělení: Vedoucí úseku legislativně právního