Stanislav Rýznar

Licenční komise SFČR
Licenční tribunál
Licenční komise: Sekretář
Zástupce Generálního sekretáře FAČR: Zástupce Generálního sekretáře FAČR