Technický vedoucí

Michal Zajac

Oddělení mezinárodních styků: Match manager
Kancelář Generálního sekretáře FAČR: Match manager