Karel Kula

Komise pro regionální fotbal
Výkonný výbor: Člen za Moravu