Verner Lička

Sportovní rada FAČR
Úsek trenérů: Garant profesionálního fotbalu