Technický vedoucí

Matěj Čmejla

Matriční komise SFČR: Člen
Vedení RFA: Manažer
Úsek akademií: manažer RFA