Technický vedoucí

Matěj Čmejla

Matriční komise SFČR: Člen
Úsek talentované mládeže - akademie FAČR: manažer RFA FAČR