Ing. Daniel Konrád

Ekonomická komise: Místopředseda