Karel Kruliš

Výkonný výbor SFČR: Člen za kluby 1. ligy