Kamil Bednář

Výkonný výbor SFČR: Člen za oblasti a kraje z Moravy
Regionální komise SFČR: Místopředseda