Miroslav Bartyzal

605084777, mbartyzal@seznam.cz

Výkonný výbor SFČR: 1. místopředseda