Asistent + technický vedoucí

Petr Zapletal ml.

Komise ženského fotbalu: člen