Martin Svatoš

Absolvent doktorského studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pařížské Sorbonny a Cornell Law School. Je přední český mediátor a rozhodce oceněný několika mezinárodními rankingy (Who’s Who Legal Official Selection for Czech Republic 2016-2018, Mediator of the Year 2016 by Wealth and Finance INTL, Mediation Lawyer of the Year in the Czech Republic). Působí dále jako předseda Pracovní skupiny pro mediaci ICC ČR. O mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na celé řadě prestižních univerzit po celém světě (USA, Itálie, Francie, Čína, …).

S více než 350 domácími i mezinárodními mediacemi (přes 2000 hodin jednání) a s úspěšností přes 85 % ke smíru dovedených případů náleží mezi nejzkušenější odborníky na obchodní mediaci ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy, …). Je členem vědecké rady Univerzity Carlo Bo v Urbinu. Pravidelně je jmenován jako rozhodce (Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, VIAC, FAČR, ad hoc). V celé řadě dalších případů pak s procesními aspekty rozhodčího řízení radil advokátním kancelářím jako of counsel (řízení dle pravidel ICC, ad hoc, …).

V oblasti vyjednávacího a mediačního tréninku mezi jeho klienty patří Úřad nejvyššího státního zástupce Filipínské republiky, evropské parlamentní strany, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR či Mezinárodní obchodní komora. Pravidelně se jako řečník účastní vnitrostátních i mezinárodních konferencí (IBA (Washington DC), UIA World Forum of Mediation Centres (Praha, Thessaloniki), YIAG (Varšava, Istanbul), konference MII v Dublinu). 

V dubnu 2013 se stal jedním z prvních pěti mediátorů zapsaných Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je pravidelným přispěvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog, autorem Komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a editorem knihy EU Mediation Law Handbook (Kluwer International, 2017).

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců