Ondřej Novák

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen Sboru rozhodců FAČR od roku 2015, opakovaně předseda a člen Sboru rozhodců FAČR v rámci prvostupňových senátů i senátů odvolacích. Zastupoval na národní úrovni řadu sportovců před disciplinárními orgány sportovních federací a svazů i před Rozhodčí komisí ČOV i zastupování před obecnými soudy.

Na mezinárodní úrovní má zkušenosti se zastupováním sportovců před Mezinárodním rozhodčím soudem pro sport (CAS). Je předsedou Disciplinární komise České jezdecké federace a členem České advokátní komory.

Sbor rozhodců