Vladana Vališová

Absolventka doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, titul LL.M. získala v oboru medicínské právo a bioetika v programu Akademie medicínského práva a Academy of Health Care Management of University of Pittsburgh School of Law.

V oblasti rozhodčího řízení působí jako rozhodce sporů vedených před stálými rozhodčími soudy i jako rozhodce v řízeních ad hoc od r. 1992. Řadu let zastávala funkci místopředsedy Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, rok zastávala funkci člena předsednictva a tajemníka PRIAC - Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Výcvik v mediaci absolvovala u Asociace mediátorů ČR. Ve své advokátní praxi se především věnuje řešení sporů.

Je členem České advokátní komory, rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, PRIAC a Sboru rozhodců FAČR.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců