Jan Rod

603 922 110, rodhonza@seznam.cz

Funkce

Regionální subkomise: Člen
Komise futsalu: Člen za oblasti Čech