Jan Rod

603 922 110, rodhonza@seznam.cz

Výkonný výbor SFČR: Člen za oblasti a kraje z Čech
Regionální komise SFČR: Předseda