Jan Rod

603922110, rodhonza@seznam.cz

Výkonný výbor SFČR: Člen za oblasti a kraje z Čech
Regionální komise SFČR: Předseda