Jiří Hendrich

Funkce

Úsek členských práv - středisko registrace
Revizní a kontrolní komise: Sekretář