Jiří Hendrich

Funkce

Úsek členských práv - středisko registrace
Oddělení členských práv
Revizní a kontrolní komise: Sekretář
Etická komise: Sekretář