Jiří Hendrich

Úsek členských práv - středisko registrace
Oddělení členských práv
Oddělení mezinárodních styků: Integrity manažer
Revizní a kontrolní komise: Sekretář
Etická komise: Sekretář