Mgr. Jiří Hendrich

Komise pro činnost zprostředkovatelů
Oddělení mezinárodních styků: Integrity officer
Organizační výbor EURO WU19 2022: Legal Matters
Revizní a kontrolní komise: Sekretář
Etická komise: Sekretář
Úsek přestupů: Vedoucí úseku