Miroslav Platil

Funkce

Úsek řízení kanceláře předsedy: Vedoucí kanceláře předsedy VV