Andrea Králová

Funkce

Úsek účetní
Finanční oddělení