Ivan Michňa

Funkce

Úsek legislativně-právní: Referent
Komise pro činnost zprostředkovatelů: Sekretář Komise pro činnost zprostředkovatelů