Daniel Slanina

Funkce

Úsek legislativně-právní: Referent
Sbor rozhodců: Sekretář Sboru rozhodců