Michal Jurman

Funkce

Organizační výbor EURO WU17 2017: Media manager
Úsek komunikace: Ředitel oddělení