Marek Hejduk

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Z pozice advokáta zastupoval za posledních 15 let účastníky v desítkách sporů především před stálým Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Současně zastupuje klienty i před mezinárodní arbitráží, konkrétně podle pravidel ICC. Od roku 2018 je zapsaným rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kde rozhodoval jak v pozici člena senátu, tak předsedy kolem 10 sporů. Je členem České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců