Michal Tandler

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého. Působí jako člen Sboru rozhodců FAČR od založení. V rámci advokátní praxe se dlouhodobě zabývá litigací na úrovni soudní, ale i rozhodčích řízení v poměrech českých i mezinárodních. Je členem České advokátní komory a členem sboru technických delegátů LFA.

Sbor rozhodců