Radim Miketa

Absolvent doktorského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zastupování klientů v rozhodčích řízeních je standardní součástí jeho vykonávané advokátní praxe. Je náhradníkem představenstva a členem výboru pro výchovu a vzdělání České advokátní komory, předsedou ORK Moravskoslezského krajského fotbalového svazu.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců